Reformační výzva

„Mějme odvahu jako jednotlivci, ale i jako církve vrátit se k Písmu.

Vyhraďme si v našich rodinách čas na Bibli, osobní ztišení a rodinné pobožnosti.

Dobrou inspirací může být pro nás na začátek plán čtení Bible na 90 dnů.“

Tomáš Tyrlík, evangelický den (17.9.)