Biblické verše pro rok 2018

Jak už je zvykem našeho farního sboru, na bohoslužbách v poslední den roku, byly vybrány biblické verše na rok 2018. Smyslem tohoto losování veršů je, že chceme i v roce 2018 plnit Boží vůli, jak to od nás žádá Pán Bůh. Výběr verše je tak pro nás odhalením této Boží vůle a zároveň nasměrováním do celého roku. Činíme tak s pokorou a v modlitbách.

Biblický verš pro sbor:

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval; byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi.

1. List Janův 3,1

Biblický verš pro dorost a nedělní besídku:

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu…

List Jakubův 1,19

Biblický verš pro spolek Benjamín:

… žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.

2. List ke Korintským 13,11

Biblický verš pro Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové:

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Efezským 6,10