Biblické verše pro rok 2019

Jak už je zvykem našeho farního sboru, na bohoslužbách v poslední den roku, byly vybrány biblické verše na rok 2019. Smyslem tohoto losování veršů je, že chceme i v roce 2019 plnit Boží vůli, jak to od nás žádá Pán Bůh. Výběr verše je tak pro nás odhalením této Boží vůle a zároveň nasměrováním do celého roku. Činíme tak s pokorou a v modlitbách.

Biblický verš pro sbor:

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.

 Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Jan 14,27

 

Biblický verš pro dorost, nedělní besídku a spolek Benjamín Orlová:

‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá.

‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.

1. Korintským 10,23

 

Biblický verš pro Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové:

Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo,

on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.

Žalmy 97,10