BIBLICKÉ HODINY V ROCE 2019

V roce 2019 chceme opět studovat Bibli. Příležitostí jsou biblické hodiny, které se konají každou středu v 16:30 v klubovně Benjamín v kulturním domě v Orlové 4.

Co nás čeká? Biblický text, nad kterým se budeme společně zamýšlet. Dále písně a také zde bude prostor pro diskuzi. Zde bude možnost také otevřít jakékoliv téma týkající se života sboru, Bible a kterému nerozumíte nebo by jste rádi vyjádřili svůj názor a chtěli znát názor ostatních.

 

Aktuální probírané téma: MODLITBA PÁNĚ (OTČE NÁŠ)