03.11.2019 | Koncert duchovní hudby

V neděli 3.11.2019 v 15:00 v evangelickém kostele v Orlové se uskuteční

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 17. A 18. STOLETÍ

Na programu budou skladby barokních skladatelů

(Vivaldi, Bach, Zechner, Meder)

Účinkuje: KBK COLLEGIUM

Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v MIC Orlová (Městská knihovna)

Výtěžek koncertu je určen na projekt: Obnova varhan v evangelickém kostele v Orlové.

Koncert pořádá Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové

za podpory Města Orlová.

Podnět ke vzniku tohoto hudebního souboru dala myšlenka oživit starou mši, kterou složil Johann Georg Zechner a kterou v rámci své závěrečné práce studia na Masarykově univerzitě v Brně přepsala ze starých českých archívů přepsala Mgr. Daniela Sławińska. Zmíněný soubor tvoří především umělci, kteří v průběhu roku působí ve významných pražských orchestrech. Mgr. Daniela Sławińska pochází z  orlovského rodu světově uznávaných výrobců houslí Sławinskich.