Biblické verše na rok 2020

Jak už je zvykem našeho farního sboru, na bohoslužbách v poslední den roku, byly vybrány biblické verše na rok 2020. Smyslem tohoto losování veršů je, že chceme i v roce 2020 plnit Boží vůli, jak to od nás žádá Pán Bůh. Výběr verše je tak pro nás odhalením této Boží vůle a zároveň nasměrováním do celého roku. Činíme tak s pokorou a v modlitbách.

 

 

Biblický verš pro sbor:

Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se,

neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?

Jozue 1,9

 

 

Biblický verš pro dorost, nedělní besídku a spolek Benjamín Orlová:

Přijměte mé napomenutí, nikoli stříbro, spíše poznání, než převýborné ryzí zlato.

Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.

Přísloví 8,10-11

 

 

Biblický verš pro Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové:

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

Židům 10,35