26.10.2020 | Modlitební zápas za aktuální situaci

Připojte se k modlitbám za aktuální krizovou situaci nejen v naší zemi!

Z důvodů zhoršující se epidemiologické situace a nárůstu počtu nakažených koronavirem byl v naší zemi i mnoha dalších státech opět vyhlášen nouzový stav. Druhá vlna pandemie a její následky budou pravděpodobně horší než na jaře tohoto roku. Chtěl bych Vás proto vyzvat, abychom se společně spojili v modlitbách za současnou situaci a to od pondělí 26. 10. až do 1. adventní neděle. Každý je srdečně zván, aby se zapojil do řetězce společných modliteb 24/7 ve virtuální modlitební místnosti.

Každý, kdo se bude chtít do modlitebního řetězce zapojit, nechť se zapíše do tabulky na webu. Zde si zvolí čas, který mu pro modlitby vyhovuje a poté se může modlit z domova. Zároveň bude možnost napsat v záložce „rozpis“ další aktuální a konkrétní modlitební náměty.

Milé sestry farářky, milí bratři pastoři, bratři a sestry, prosím vás, rozešlete tuto výzvu k modlitbám co nejširšímu okruhu lidí ve vašich sborech, aby se do řetězce modliteb zapojili mnozí. Vždyť čas strávený na modlitbě nebude nikdy časem promarněným a ztraceným. Ke společným modlitbám jsme zváni i v epištole Jakubově 5, 16 „… modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“

Tomáš Tyrlík, biskup