25.11.2020 | Červená středa – #RedWednesday

Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili i v letošním roce do Červené středy – připomínky lidí pronásledovaných pro víru. Důležití je nezapomínat a modlit se. Letos se bude připomínka konat opět poslední před-adventní středu, tj. 25. listopadu 2020.

Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách.

 

 

Přímluvy:

-Modleme se zakřesťany i za vyznavače jiných náboženství na celém světě, aby žili ve vzájemné úctě a všem aby byla dopřána náboženská svoboda.

-Modleme seza lidi, kterýmsvoboda dopřána je, aby snínakládali odpovědně, podle nejlepšího svědomí.

-Modleme seza politiky a za všechny, kdo mají moc a vliv, aby měli dobré úmysly a moudrost, sloužili prospěchu všech a nezapomínali na potřebné.

-Modleme seza ty, kdojsou pronásledováni pro víručipřesvědčení,aby se dočkali svobody.

-Modleme seza ty, kdo trpí ve válkách a ozbrojených konfliktech, aby se dočkali míru a bezpečí.

-Modleme se za ty, kdo jsou týráni a ponižováni vrodinách od svých příbuzných,aby zakusili něhu.

-Modleme se za děti, které jsou pro víru šikanovány nebo vysmívány,aby měly oporu ve svých nejbližších.

-Modleme se za ty, kdobyli nuceni opustit vlast,aby nalezli přijetí a domov.

-Modleme seza ty, kdo položili život pro víru nebo vboji zasvobodu,aby byli přijati do Boží náruče.

-Modleme seza ty, kdo vedeni nenávistí či zaslepeni fanatismem ubližují druhým, aby změnili smýšlení.

-Modleme seza naši společnost, aby v nízavládlo vzájemné porozumění, ohleduplnost a úcta.

-Modleme seza toto naše společenství, abychom měli prozíravost k hlásání evangeliaa odvahu být Kristovými svědky.

Pane, náš Bože, buď nablízku všem, za které jsme prosili,a veď je tam, kde jim setřeš každou slzu z očí. Neboť tvá je všechna moc nyní i na věky věků. Amen.