Akce 2017

500 let reformace a sbor
10.09.2017 Sborový zájezd – Partizanska Ľupča
03.09.2017 Rozloučení s prázdninami
10.08. – 13.08.2017 SAM – „JÁSÁM“
23.07. – 30.07.2017 Stanový tábor – Světlo v temnotě
24.06.2017 Koncert Jan a Liselotte Rokyta
09.06.2017 Noc kostelů
28.05.2017 Slavnost Konfirmace
13.05.2017 Setkání manželských párů
07.05.2017 Jubileum kurátora sboru Pavla Bužka
07.05.2017 Zlatá svatba – Manželé Zielinovi
07.04. – 09.04.2017 Víkendový pobyt pro děti
26.03.2017 Seniorátní reformační slavnost
03.03.2017 Světový den modliteb za Filipíny
29.01.2017 Ekumenická bohoslužba
08.01.2017
Novoroční sborová slavnost