Kázání

Nahrávky jednotlivých kázání jsou pořizovány příležitostně.

Kázání jsou nahrávány buď v jazyce českém

nebo v jazyce polském . Kliknutím na odkaz „MP3“

v jednotlivých řádcích dojde k přehrání vybraného kázání.

Z nabídky vlevo si můžete vybrat rok,

ve kterém byla nahrávka pořízena.