2012

30.12.2012

1. Neděle po Vánocích 1.Janův 1,1-4 pastor L.Klimsza MP3

26.12.2012

2. Svátek Narození Páně Izajáš 11,1-4 pastor V.Szkandera MP3

16.12.2012 

3. Adventní neděle Lukáš 3,3-6 pastor V.Szkandera MP3

25.11.2012

Poslední cír.roku Žalm, 1-6 pastor L.Klimsza MP3

18.11.2012

2. před koncem roku Jeremjáš 8,4-7 pastor V.Ciesar MP3

11.11.2012

3. před koncem roku 1.Tesalonickým 5,1-6 pastor V.Szkandera MP3

28.10.2012

Památka reformace 1.Korintským 1,10-17 pastor V.Szkandera MP3

14.10.2012

Památka posvěcení Žalm 40,13 nn biskup J.Wacławek MP3

30.09.2012

17. po Trojici svaté Efezským 4,1-6 pastor V.Szkandera MP3

23.09.2012

16. po Trojici svaté Zacharjáš 4,6-9 pastor V.Szkandera MP3

09.09.2012

14. po Trojici svaté Efezským 6,13-17 pastor R.Brzezina MP3

02.09.2012

Rozloučení s prázdninami Lukáš 10,37 pastor A.Bystrzycka MP3

17.06.2012

2.neděle po Tojici svaté 1.Korintským 14,1-3 pastor L.Klimsza MP3

27.05.2012

Sborový den Zachariáš 4,6-9 pastor V.Szkandera MP3

13.05.2012

Rogate Matouš 6,8-13 pastor V.Szkandera MP3

29.04.2012

Jubilate 1.Mojžíšova 1,1-3; 1,26-2,4 pastor J.Cieślar MP3

22.04.2012

Misericordias Domini Ezechiel 34,14nn pastor V.Szkandera MP3

15.04.2012

Quasimodogeniti 1.Petrův 1,3-9 pastor V.Szkandera MP3