2014

05.10.2014

Neděle díkůvzdání Lukáš 12,15-21 pastor V.Szkandera MP3

07.09.2014

Rozloučení s prázdninami Lukáš 15,8-10 pastor V.Szkandera MP3

31.08.2014

11. po Trojici Svaté Lukáš 7,40 – 50 pastor V.Szkandera MP3

22.06.2014

Památka založení sboru Lukáš 11,9-10 pastor V.Szkandera MP3

08.06.2014

Sborový den Zacharjáš 12,12 pastor V.Szkandera MP3

25.05.2014

Rogate Efezským 1,20-23 pastor L.Klimsza MP3

27.04.2014

Quasimodogeniti Lukáš 24,13-35 pastor V.Szkandera MP3

20.04.2014

Velikonoční neděle 1. Korintským 15,10 biskup J. Wacławek MP3

18.04.2014

Velký pátek Jan 17 farář Š.Janča MP3

13.04.2014

6. postní neděle – Palmarum Židům 12,1-3 pastor W.Strumpf MP3

06.04.2014

5. postní neděle – Judica Jan 11,47-53 pastor V.Szkandera MP3

30.03.2014

4. postní neděle – Laetare Izajáš 54,7-10 pastor L.Klimsza MP3

23.03.2014

Sborové shromáždění Žalm 119,73 pastor V.Szkandera MP3

23.02.2014

Sexagesimae 1.Královská 18,20-24 pastor V.Szkandera MP3

16.02.2014

4. po Zjevení 1.Mojžíšova 8,1-12 pastor J.Cieślar MP3

26.01.2014

3. po Zjevení Skutky 10,21-35 pastor V.Szkandera MP3

19.01.2014

2. po Zjevení Židům 12,12-17 pastor V.Szkandera MP3

12.01.2014

1. po Zjevení Římanům 12,1-2 pastor V.Szkandera MP3