Farní sbor a jeho vedení

Farní sbor je základní organizační jednotkou, sdružující členy církve.

Orgány sboru jsou sborové shromáždění, presbyterstvo, sborový pastor a kurátor.

Statutárními zástupci farního sboru jsou sborový pastor a kurátor.

Každý jedná jménem farního sboru samostatně.

 


 

Členové presbyterstva farního sboru na období 2019 – 2023

 


 

Sborový pastor: Kurátor sboru:
Szkandera Vladislav Bužek Pavel
Zástupce kurátora:
Plíhalová Lenka
Presbyteři: Náhradníci:
Bužek Pavel Blašková Jana
Drobek Jaroslav Bužková Ilona
Chybík Milan Macura Andrzej
Kašová Ludmila Marosz Petr
Kuzmová Katarína Švendová Anna
Macurová Anna Szkanderová Halina
Mockovčiáková Lenka
Plíhalová Lenka
Švenda Martin
Zielina Milan