2022 Rok výchovy a vzdělávání

Letošní rok máme v naší církvi i v diakonii Rokem výchovy a vzdělávání. V názvu roku jsou „výchova a vzdělávání“ – obě roviny jsou důležité. Mnohdy se stává, že tu výchovu rychle přeskočíme a mluvíme o vzdělávání. A prakticky to pak znamená, že učíme děti, jaké je hlavní město Ruanda-Burundi (Bujun Bura!), znalosti a mnohé další důležité věci. A přitom se zapomíná, že úkolem výchovy je nejen mít znalosti, ale především být člověkem, být bližním jeden pro druhého. Uprostřed klikatých cest mezigeneračního soužití si připomínáme heslo z dopisu apoštola Pavla: Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. (1. Timoteovi 1,5).

Tomáš Tyrlík, biskup SCEAV