Aktivity sboru

V duchu hesla „Kostel pro všechny“ se snažíme naplňovat veškeré aktivity, které se na půdě farního sboru konají. A nejsou to nejen aktivity sboru, ale i aktivity dalších subjektů, které přicházejí k nám a využívají prostory pro svou činnost. Svůj domov zde má Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové a spolek Benjamín Orlová, z. s.

Farní sbor má jako nedílná součást církve své pravidelné aktivity, které využívají nejen členové sboru.  Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života. Jsou radostným a vděčným vyjádřením lásky k Bohu i k lidem, kde najdou povzbuzení a útěchu všichni příchozí. Bohoslužeb se účastní všechny věkové generace, což vytváří jedinečné rodinné společenství. Pro děti je každou neděli připraven program v dětském klubu, pro dorost a mládež v pátek pak setkání Klubu Hajcman na faře. Další věkové generace mohou využít setkání biblických hodin, které se pravidelně konají ve středu v domě kultury v Orlové 4. Náplní setkání je studium obsahu Bible.

Dále pak jsou připravovány jednorázové akce jako např. setkání mužů Karlštejn nebo pro ženy a dívky Lady Club.

Kostel a farní budova se nachází v krásném přírodním prostředí na okraji města. Tento prostor rádi nabízíme  pro své aktivity organizacím a institucím z okolí. Nechceme být uzavřenou komunitou, ale rádi uvítáme mezi námi každého návštěvníka.

Ve farní zahradě kolem kostela se například koná tábor pro děti přezdívaný „táborem pod věží“ a setkání pro mládež a rodiny s dětmi zvané SAM. Kostel se vyznačuje výbornou akustikou, je vhodným místem pro pořádání koncertů. Prostor sboru má potenciál, jak nabídnout lidem odpočinek, kulturní zážitek a duchovní obnovu.

Přehled pravidelných aktivit:

– každou neděli v 10:00 se konají bohoslužby (výjimky lze nalézt v rozpisu kalendáře),

– každou neděli v 10:00 v čase bohoslužeb se koná dětský klub (výjimky lze nalézt v rozpisu kalendáře),

– setkání dorostu se koná v pátky v 16:00 na faře (každých 14 dní),

– biblické hodiny se momentálně nekonají.

I like