Aktivity sboru

„KOSTEL PRO VŠECHNY“

 – toto heslo nebo myšlenka provází veškeré aktivity farního sboru.  Sbor si uvědomuje svou pozici v dění společenského života ve městě Orlová.

Farní sbor má jako nedílná součást církve své pravidelné aktivity, které využívají nejen členové sboru.  Pro děti je každou neděli připraven program v dětském klubu, pro dorost a mládež v sobotu pak setkání každou sobotu na faře. Další věkové generace mohou využít setkání biblických hodin a setkání mužů a žen. Dále pak jsou připravovány jednorázové akce.

Kostel a farní budova se nachází v krásném přírodním prostředí na okraji města. Tento prostor rádi nabízíme  pro své aktivity organizacím a institucím z okolí. Nechceme být uzavřenou komunitou, ale rádi uvítáme mezi námi každého návštěvníka.

 Ve farní zahradě kolem kostela se například koná tábor pro děti přezdívaný „táborem pod věží“ a setkání zvané Sjezd alternativní mládeže. Kostel se vyznačuje výbornou akustikou, je vhodným místem pro pořádání koncertů. Prostor sboru má potenciál, jak nabídnout lidem odpočinek, kulturní zážitek a duchovní obnovu.

I like