SAMota – 14.ročník Sjezdu alternativní mládeže

Ačkoli plakáty vyzývaly k opaku, na farní zahradě Orlovského sboru SCEAV to druhý srpnový víkend tepalo životem. Více než 150 návštěvníků, kteří se zde během čtyř dnů vystřídali, osídlili takřka veškeré volné prostranství a prostory, aby se zde nejen opět setkali s přáteli či potkali nové, ale také, aby se zde zaobírali myšlenkami, které tematicky definovaly letošní SAM čili Sjezd Alternativní Mládeže. Byli to myšlenky o samotě a o všem, co se k ní váže, pojímány ze všech možných stran a úhlů pohledu. Přestože se v rámci události, jež si dala za úkol přizvat nemalé množství účastníků, může zdát tato tématika paradoxní, ukázalo se, že tomu tak nebylo a že samota (nejen) dvacetiletou duši tolik neděsí, jedná-li se o tu Orlovskou.

09 SAMota 2013Jelikož fenomén samoty poskytuje nepřeberné množství konotací a neexistuje snad jedinec, jehož by samota v životě minula, zabývali jsme se v rámci bohoslužeb a seminářů mj. Samotou jednotlivce a jeho opuštěností následkem hříchu (Jakub Limr, pastor Křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové), Samotou uprostřed lidí (Vladislav Szkandera, pastor sboru SCEAV z Orlové), Samotou uzavřené skupiny (Oldřich Svoboda, kazatel sborů církve adventistů v Brně), Samotou a společenstvím (Daniel Fajfr, kazatel a předseda Rady Církve bratrské), Samotou jako trestem (Květoslav Jordán, ředitel věznice v Karviné), Samotou sebevědomí (Marek Macák, psycholog a terapeut) a také Samotou modlitební (Karel Řežábek, pastor KS Plzeň, vztahový kouč, hudebník, expert na osobnostní typologii MBTI Step II.) a Samotou na Kříži (Daniel Fajfr). Z dalších osobností, které se s námi přišli podělit o své myšlenky, jmenujme Zuzanu Kasalovou, lékařku v oboru psychiatrie, spisovatelku Hanu Pinknerovou, zakladatele Brněnské tiskové misie Petra Kolka a Romana Posoldu, který přijel představit projekt Kola pro Afriku. Nemohl však chybět ani „sám Ota“ Pinkner, jehož přítomnost potěšila především hudebně orientované alternativce.

10 SAMota 2013A protože byl program skutečně nabitý, mohlo to dumání jednoho rychle unavit. Pro tyto případy byl v programu vyčleněn čas také pro workshopy jak výtvarných a hudebních aktivit, tak také těch méně obvyklých, jakými jsou například lezectví, lukostřelba či herecké dovednosti, nebo možnost zajezdit si na čtyřkolkách a večer si užít velice vydařené koncerty.  Letos nám zahrála písničkářka Beata Bocek, zpěvák Noah Ellenwood s kapelou, kapely Elements a Deep Inside. Ani letos však nechybělo divadelní představení a tak jsme se díky brněnské divadelní skupině ÚDIF (Úžasné Divadlo Fyziky) mohli nejen pobavit a přitom občerstvit své vědomosti fyzikálních zákonitostí, ale rovněž nabýt zjištění, že i malá elektrická lampička může reprodukovat hudbu a že vychutnat si můžeme také hru na optoelektrickou baskytaru. Nejoblíbenějším místem odpočinku se však bezesporu stala čajovna, hned po kostele hlavní tepna SAMu. Nejen pro své milé a vstřícné osazenstvo, pohodlí a širokou nabídku osvěžení v tekuté i křupavé formě, ale především pro možnost nerušených rozhovorů. Pokud někomu přišla neustále „brebentící“ čajovna přece jen příliš hlasitá a zatoužil-li po samotě v tichosti, nejen pro tyto účely zřízená kaplička, ale také farní zahrada i její přilehlá zákoutí stále poskytovala dostatek míst, kde mohl každý najít své klidné útočiště.

08 SAMota 2013Pakliže jste onu příjemnou SAMotu nemohli zažít s námi a nestihli jste sledovat živě streamované záznamy bohoslužeb a seminářů, máte možnost zaposlouchat se do slov, jež zachytili naši technici. Zvukové záznamy ze všech bohoslužeb a většiny seminářů naleznete na stránkách SAMu www.samorlova.cz v sekci média. Na těchto stránkách naleznete také další informace, jež se SAMu týkají a také kontakt na pořadatelé pro případ, že byste se do příprav příštího ročníku chtěli také sami zapojit nebo se s námi chtěli podělit o své připomínky či náměty do budoucna. V příštím roce totiž SAM čeká významné výročí – oslaví totiž 15. narozeniny, což napovídá, že jeho zakladatelé věkově již do kolonky „mládežník“ příliš nezapadají. Naše organizační parta se ale naštěstí stále rozrůstá a obměňuje a skvělou vlastností SAMu je to, že nikoho neomezuje fyzickým věkem, takže v našich řadách uvítáme rádi každého milce alternativy a pohody. Jakoukoli podporu formou povzbudivého či kritického slova, finančního daru a především modlitby skutečně oceníme. Nashledanou za rok…

Lucie Samiec

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde nebo na stránkách www.facebook.com/samorlova