Sborový zájezd 2015

2015 Sborový zájezd 07V neděli 20.9.2015 vyrazil orlovský sbor na další zájezd. Tentokrát s ohledem na 70. výročí od ukončení 2. světové války byl vybrán jako cíl cesty Osvětim. Cestou jsme navštívili evangelický sbor v Bielsko – Białe. Tam nás místní sbor přijal velmi laskavě a přichystal pro nás občerstvení. Poté už jsme vyrazili přímo Osvětimi. Zde jsme nejprve navštívili Židovské centrum s prohlídkou místní synagogy, dále historické náměstí a blízký zámek s prohlídkou věže. Poté všichni zájemci vyrazili k prohlídce koncentračního tábora v Březince. Ostatní měli možnost dále trávit volný čas v centru Osvětimi. Zájezdu se také zúčastnili členové sborů z Bohumína a ze Stonavy.

Opět to byl jeden z krásných zájezdů, na který budeme vzpomínat.

Fotografie ze zájezdu naleznete zde.