Sborový zájezd – Partizanska Ľupča

V neděli 10.9. jsme vyrazili na sborový zájezd, tentokrát do Partizanske Ľupči, kde se nachází mateřský sbor naší členky sboru – paní Kataríny Kuzmové. Nejprve jsme se zúčastnili bohoslužeb, na kterých jsme byli svědky Zlaté konfirmace, tedy setkání konfirmandů po 50 letech. Mezi vzpomínajícími konfirmandy byla i naše Katarína Kuzmová. Po bohoslužbách jsme si prohlédli okolí sboru a navštívili sousední obec, kde žijí příbuzní naší hostitelky. Zde byl pro nás připraven úžasný oběd a ochutnali jsme i domácí dobrůtky, jako je sýr a  klobásky.

Naše další kroky poté směřovaly do obce Lúčky k překrásnému vodopádu, kde je možné se i v teplém počasí koupat. Po shlédnutí přírodní krásy jsme vyjeli na cestu na Kozí vršok, kde je farma a je zde možné si i zakoupit domácí prosdukty z kozího mléka. Naše poslední zastávka byla v Ružomberoku, kde jsme si prošli historické jádro města.

Celý den byl suprový, mnoho jsme viděli a mnoho srandy užili.

Fotografie z výletu najdete zde.