Slavnost Konfirmace

Konfirmace 2015 21V neděli 14.06., na kterou připadla oslava památky založení sboru orlovských evangelíků, se konala po delší době Konfirmace. Pro sbor je vždy radostnou událostí, když může ve svém středu přivítat mladou generaci. Konfirmovány byly letos dvě dívky, Weronika Mikší a Miroslava Urbánková. Během bohoslužeb vystoupil dorost se svými gratulacemi a průběh bohoslužeb také zpestřil pěvecký sbor z farnosti v Havířově – Bludovicích. Slavnostní chvíle byla zakončena občerstvením připraveným pro všechny zúčastněné.

Fotografie najdete zde.