Adventní koncerty

Koncert pěveckých sborů Zaolzie a Dzwięk 01Již 1.12.2013, první den prosince, v adventní době započala doba adventních koncertů. Samotná nabídka byla pestrá. V evnangelickém kostele se postupně představili se svými koncerty subjekty, které již dlouhou dobu spolupracují s naším sborem.

Byli to:

01.12. Pěvecký sbor Gymnázia v Orlové (Foto zde)

12.12. Koncert Základní umělecké školy J.R.Míši v Orlové (Foto zde)

14.12. Koncert Věry Martinové & Jamie Marshall a spol. (Foto zde)

15.12. Koncert pěveckých sborů Zaolzie a Dzwięk (Foto zde)

Koncerty byly svým obsahem a provedením jednoduše řečeno – krásné! Koncerty sbor propagoval v rámci projektu Křesťanské vánoce.