Víkendový pobyt pro děti – Zlatá ulička

Zlatá ulička 08Ve dnech 19. – 21.4. se uskutečnil víkendový pobyt pro děti, který se tentokrát konal na chatě Lípa v Oldřichovicích. Téma bylo velmi zajímavé a neslo název Zlatá ulička. Jelikož se pobyt konal v Oldřichovicích, tak jsme se pražské Zlaté uličce věnovali jen symbolicky. Tato ulička kdysi byla obývána zlatníky, kteří prodávali své umění, které bylo jistě to nejcennější v té době.

I my s dětmi jsme si povídali o tom, co můžeme lidem nabídnout jako nejcennější a také i o tom, že Bůh nám daroval to nejcennější – svého syna Pána Ježíše. Na chatě jsme si užili srandu, hry a soutěže.

Fotografie naleznete zde.