Koncerty pro seniory

Už tradiční, ale přesto živé, příjemné a obohacijící. Tak by se dalo charakterizovat setkání obyvatel Domu seniorů Pohoda a posléze i Domovu Vesna, s kapelou Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Orlové. Adventní setkání, které se konalo doslova na prahu Vánoc, bylo obživením pro seniory obou domovů. Koledy a také lidové písně si účastníci rádi zazpívali. Zpěv byl proložen texty z Bible, zajimými příběhy a úvahou na biblické téma, kterým sloužil sborový pastor. Rozlouční v radostném duchu bylo prodchnuto nadějí na další setkání v průběhu roku 2013.

Fotografie z návštěvy u seniorů si můžete prohlédnout zde.