2013

03.11.2013

Památka zesnulých Matouš 22,23-33 pastor V.Szkandera

27.10.2013

22. po Trojici Svaté Filipským 1,3-5 pastor V.Szkandera

20.10.2013

21. po Trojici Svaté Žalm 105,4-6 pastor V.Szkandera

13.10.2013

Památka posvěcení Marek 2,23 pastor M.Piętak

29.09.2013

18. po Trojici Svaté 2.Korintským 5,16-19 pastor V.Szkandera

01.09.2013

Rozloučení s prázdninami Žalm 119,97-100 pastor V.Szkandera

18.08.2013

SAMota pastor V.Szkandera

11.08.2013

11. po Trojici Svaté Matouš 20,29-34 pastor V.Szkandera

04.08.2013

10. po Trojici Svaté – tábor Zjevení 3, 20-21 pastor V.Szkandera

16.06.2013

3. po Trojici Svaté 1.Timoteovi 1,12-17 pastor V.Szkandera

19.05.2013

Sborový den 5.Mojžíšova 11,13-21 pastor V.Szkandera

21.04.2013

Jubilate 2.Korinstkým 5,17 pastor L.Klimsza

14.04.2013

Misericordias Domini 1.Petrův 5,1-4 pastor V.Szkandera

31.03.2013

Velikonoční neděle Matouš 28, 1-10 pastor V.Szkandera

24.03.2013

Sborové shromáždění Žalm 39,5-9 pastor V.Szkandera

24.02.2013

Reminiscere Židům 11,8-10 pastor V.Szkandera

03.02.2013

Sexagesimae Židům 14,12-13 pastor V.Szkandera

20.01.2013

2. po Zjevení Žalm 105,4-6 pastor V.Szkandera

06.01.2013

Zjevení Páně 1.Janův 1,8 -2,10 pastor V.Szkandera