Sbor a jeho vedení

Farní sbor je základní organizační jednotkou, sdružující členy církve.

Orgány sboru jsou sborové shromáždění, presbyterstvo, sborový pastor a kurátor.

Statutárními zástupci farního sboru jsou sborový pastor a kurátor.

Každý jedná jménem farního sboru samostatně.

 


 

Členové presbyterstva farního sboru na období 2019 – 2023

 


 

Sborový pastor: Kurátor sboru:
Szkandera Vladislav Bužek Pavel
Zástupce kurátora:
Kašová Ludmila
Presbyteři: Náhradníci:
Bužek Pavel Blašková Jana
Drobek Jaroslav Bužková Ilona
Chybík Milan Macura Andrzej
Kašová Ludmila Szkanderová Halina
Kuzmová Katarína
Macurová Anna
Mockovčiáková Lenka
Plíhalová Lenka ( † 2019)
Zielina Milan