Sbor a jeho vedení

Farní sbor je základní organizační jednotkou, sdružující členy církve.

Orgány sboru jsou sborové shromáždění, presbyterstvo, sborový pastor a kurátor.

Statutárními zástupci farního sboru jsou sborový pastor a kurátor.

Každý jedná jménem farního sboru samostatně.

 


 

Členové presbyterstva farního sboru na období 2023 – 2027

 


 

Sborový pastor: Kurátor sboru:
Szkandera Vladislav Zielina Milan
Zástupce kurátora:
Bužek Pavel
Presbyteři: Náhradníci:
Bužek Pavel Bužková Ilona
Drobek Jaroslav Macura Andrzej
Chybík Milan Oláh Štefan
Koždoňová Kateřina
Szkanderová Halina
Macurová Anna
Mockovčiáková Lenka
Mołdrzyk  Jakub
Turoňová Renáta
Zielina Milan