2022 Zelený čtvrtek

Po dvouleté pauze měl sbor příležitost se setkat u příležitosti Zeleného čtvrtku. Toto setkání je specifické, zaměřené na osobní meditaci a přemýšlení nad událostmi, které předcházely zatčení Ježíše. Setkání bylo připomínkou poslední večeře s učedníky. Tradičně bylo setkání naplněno zajímavými myšlenkami, osobními svědectvími a slovem pastora. Nechybělo na konci setkání tradiční pohoštění nabízející pečené jehněčí s bylinkami a nekvašeným chlebem. Setkání bylo velmi požehnané.

Fotografie naleznete zde.