Sbírka na varhany

varhany03O varhanách, které tady byly jako první, toho moc nevíme. Snad jen to, že pocházely od firmy Rieger a sloužily sboru od roku 1909. Obsáhlejší historie varhan začíná datem 25. 9. 1921, kdy bylo rozhodnuto, že budou pořízeny varhany nové. Nástroj byl objednán u kutnohorské dílny varhanáře Josefa Mölzera. Disponoval dvěma manuály a s největší pravděpodobností pneumatickou trakturou s výpustným ovládáním vzdušnic. Do provozu byl v kostele uveden v roce 1922. Fungoval do roku 1985, kdy byl demontován a zlikvidován z důvodu zásadního poškození během generální opravy kostela. V tomtéž roce byly zakoupeny a instalovány starší varhany, které sice fungují dodnes, ale s častými opravami různých vad.

Od roku 2005 bylo zpracováno několik různých návrhů na rekonstrukci, případně na pořízení nových varhan, které by obsáhly kapacitu kostela a používaly by se nejen během bohoslužeb při doprovodu písní, ale také při koncertní činnosti.

V současné době je v úmyslu sboru pořídit varhany, které by byly replikou varhan a byly v kostele v letech 1922 – 1985. Navrhované varhany budou kopírovat původní architektonický vzhled. Nástroj bude vybaven 2 manuály, pedálem, 12 rejstříky, tónovou i rejstříkovou mechanickou trakturou, s celkem 135 tóny.

Na výše popsaný záměr připravujeme projekt v rámci dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, díky němuž bychom mohli získat převážnou část financí na náš záměr. Náklady na pořízení varhan dosahují 4.000.000 Kč.

Rádi bychom získali vaši podporu, ať už jste členy farního sboru, fanoušky našeho kostela nebo příznivci varhanní hudby. Přispět může svými osobními dary, sponzorskými dary, případně využít reklamní spolupráce při námi pořádaných akcích v kostele.

V případě Vaší podpory nás neváhejte kontaktovat na tel. 739 680 163 nebo na emailu orlova(zavinac)sceav.cz. Na uvedených kontaktech je nás možné kontaktovat a vyžádat si potvrzení o svém daru. Také nás můžete kontaktovat v případě uzavření Smlouvy o sponzorském daru nebo Smlouvy o reklamní spolupráci.

Své dary můžete zasílat na transparentní účet:

2500998726/2010 FIO BANKA, var. s. 1352016

 

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím

za laskavou podporu a pomoc !