SAM, 21. ročník SAMSON

Přestože epidemiologická situace dlouhou dobu nepřála hromadným akcím, jsme rádi, že během srpna se uskutečnil 21. ročník akce SAM. Díky přijatým opatřením, přípravám otganizátorů a uvolnění opatření se nakonec se zúčastnilo akce velké množství lidí. Měli tak možnost využít programu, který opět nabízel workshopy, semináře, přednášky, volnočasové aktivity, koncerty a netradiční bohoslužby. Na SAM přijalo pozvání mnoho hostů, za zmínku jistě stojí osoby Kateřiny Lachmanové, Zdeňka Susy a Karla Řežábka. Večery zpestřily kapela Karlsson nebo zpěvačka Palma, dalšími koncerty byly skupiny B Plán nebo Hide Out. Zajímavým workshopem byl jistě včelařský.
Letošní ročník byl zaměřen na téma síly – síla slov, síla vztahů. Věnovali jsme se však i lidským slabostem. Myšlenky jsme čerpali ze života biblického siláka SAMsona, který si zažil své prohry, ale i vítězství.

Akci uspořádal Spolek Benjamín

 

Fotografie naleznete zde.