Plán oslav

V letošním roce si připomínáme 500 let reformace. U této příležitosti se náš sbor zapojil do oslav.

Plán akcí:

dveře

Publikace Denní čtení 2017 se životopisem Martina Luthera a jeho úvahami (v prodeji ve sboru)

Zahájení oslav 1. postní neděli. Instalovány „reformační dveře“ v kostele. Určeny jsou pro vlastní náměty na reformu sboru, církve a případně i reformu vlastního života…. k dispozici jsou listy papíru a kladivko s hřebíčkem. V kostele byly dále instalovány v prostoru oken citáty martina Luthera. Jako symbol oslav byla v kostele vyvěšena vlajka evangelických církví.

Vydán plán četby z Bible na 40 dní.

Vytvoření květinového záhonu ve tvaru Lutherovy růže. (v průběhu roku)

Seniorátní reformační slavnost – SOLUS CHRISTUS. Sbor se zúčastní aktivně bohoslužeb dne 26.3. v Ostravě.

V pátek 9.6. se uskuteční Noc kostelů, která bude letos věnována 500. výročí reformace. V kostele bude instalována výstava k tématu reformace.

Stanový tábor spolku Benjamín bude věnován tématu oslav. „Mňam“ Tak chutná středověk“

Evangelický den v Těšíně (Ježíšův chrám) 17. září 2017 (celocírkevní aktivita)

Jubilejní Bible s augsburským vyznáním  – možnost zakoupení (celocírkevní aktivita)

Reformační bohoslužba v přímém přenosu ČTV (31. října 2017 v Českém Těšíně)

Dále je v plánu vydání upomínkových předmětů s tématem reformace.