Noc kostelů 2013

Noc kostelů 12Už potřetí se v kostele konala Noc kostelů v pátek 24.5.2013. Toto celorepublikové hnutí si dává za cíl otevřít kostely veřejnosti a seznámit ji s křesťanstvím. Letošní motto bylo: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ Zacharijáš 14,7

Pro návštěvníky byla připravena velká nabídka. Jako vždy byl největší zájem o komentovanou prohlídku, ktera zahrnovala prohlídku kostela a výklad, dále vrhany a návštěvu zvonice. Připraveny byly historické nebo i zajimavé publikace, pohřební máry se svícny, píšťaly z varhan, hodinový stroj a mohli bychom pokračovat dále. Celou atmosféru dokreslovala prezentace ze života sboru.

Body mezi komentovanými prohlídkami byl naplněny programem pro děti, vystoupením mladých umělců Tomáše a Jany Buchtovými, Mirkou Urbánkovou, poté i vystoupení Keep Smiling Gospelu z Orlové. Večerní keltská pobožnost ukončila celý program o půlnoci. Celý program bylo možné vychutnat z čajovny na pavlači.

Kostel opět dýchl na návštěvníky svou atmosférou a jsme rádi, že mohli odcházet s krásnými dojmy a pocity.

Několik fotografií naleznete zde.

Reportáž TV Polar naleznete zde.