Betlémské světlo pro Orlovou

Před knihovnou v Orlové – Lutyni se v pátek 22. prosince konala akce, rozdávání Betlémského světla s živým Betlémem, na které se podílely tyto církve: Českobratrská církev evangelická, Slezká církev evangelická augsburského vyznání, Církev bratrská a Římskokatlická.
O hudební doprovod se postaral Cross Band.
Foto: Lena Labajová

Fotografie najdete zde.