Rekonstrukce střechy

Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Orlové, jenž je vlastníkem kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové, se rozhodl realizovat v roce 2013 náročnou investici – rekonstrukci střechy kostela.

V současné době je střecha nad hlavní lodí kostela na konci své životnosti a dochází tak k častějšímu poškození střešní krytiny, což má za následek poškozování bednění pod střešní krytinou a také samotných krovů nad hlavní lodí kostela. Zároveň je také nutné vyměnit střešní krytinu na věži kostela.

Zde si můžete prohlednout fotografie současného stavu střechy a krovů kostela:

Projekt obnovy má celkem tedy tři fáze:

Regionální rada ROP Moravskoslezsko rozhodla o podpoře projektu ve výši 85%.

V současné době jsou dokončovány administrativní procesy vedoucí k zahájení realizace projektu. Na základě výběrového řízení byla vybrána k realizaci společnost H & B delta s.r.o.

Děkujeme všem za jejich laskavou podporu!