Výtvarná soutěž orlovský chlév 2015

2015 Orlovský chlév 06Již počtvrté uspořádal evangelický sbor pro orlovské žáky 1. stupně výtvarnou soutěž Orlovský chlév. Tentokrát bylo zvoleno téma kreativních prací „Vánoční dárek“. Zúčastnilo se celkem 19 kolektivů ze dvou orlovských škol. Po celou dobu adventu měli možnost sborovníci a návštěvníci koncertů a dalších akcí vhodit svůj hlas pro některý z vystavených děl.

Po ukončení soutěže byly vyhodnoceny dvě hlavní ceny ve dvou věkových kategoriích. Obě místa získala ZŠ U Kapličky. Gratulujeme! Ostatní žáci získali drobné ceny a odměny.

Fotografie výstavy a výherců najdete zde.