Zelený čtvrtek 2015

2015 Zelený čtvrtek 05Letošní setkání u příležitosti Zeleného čtvrtku jsme opět prosžili požehnanou chvíli ve společenství bratří a sester z našeho sboru, ale také i ze sboru ČCE. Téma se tkání bylo Getsemane – místo zápasu. Události, které provázely poslední chvíle pozemského života Ježíše nás vedly k zamyšlení nad svými vlastními životy. V této společné chvíli jsme si připomněli výzvu z Listu k Efezským, kde jsme vyzváni, abychom oblékli Boží zbroj. Díky Božímu slovu jsme lépe schopni odolávat hříchu a pokušením, které přinášejí všední dny.

Fotografie ze setkání najdete zde.