Augsburské vyznání

ConfessioAugustana1530

Augsburské vyznání

Toto vyznání z roku 1530 je stěžejním dokumentem

všech evangelíků lutherského směru.

Máme je i v názvu církve.

Sepsal je Filip Melanchthon,

blízký spolupracovník Martina Luthera,

když měl v Augsburgu představit císaři Karlu V. reformační učení.

Přečíst si ho můžete zde.