Přístavba a stavební úpravy fary v Orlové

Fotografie z realizace projektu jsou průběžně doplňovány: