Hosté z Církevného zboru v Richvalde 23. – 24.6.2012