Seniorátní reformační slavnost

V neděli 26.3.2017 se konala bohoslužba u příležitosti 500. výročí reformace a jíž se účastnily nejen sbory našeho seniorátu, ale taktéž sborovníci z celé církve. Pozvání přijal Rev. Jaroslav Kratka, který pronesl kázání na hlavní téma bohoslužby SOLUS CHRISTUS. Během bohoslužeb zazněly písně Bohdana mikoláška, které zazpíval pěvecký sbor z Karviné. Zároveň zazpívali členové místního korejského sboru.

Po bohoslužbě bylo připraveno občerstvení a další program. Pastor emil Macura si připravil prezentaci na téma Luther na internetu, sestra Halina Szkanderová soutěž a na závěr jsme měli možnost blíže poznat službu v Mamelodi v Jihoafrické republice.

Fotografie naleznete zde.