2020 Žehnání motorkářům

V letošním roce se uksutečnila již tradiční akce, která započala svou historii nedávno – Žehnání motorkářům. Nejprve se uskutečnila tzv. „spanilá jízda“, která měla trasu po okolních obcích Orlové. Nakonec motorkáři přijeli v hojném počtu k evangelickému kostelu v Orlové. Zde byli všichni pozvání k bohoslužbě s krátkým svědectvím člena motorkářského klubu Road 146. Poté se všichni shromáždili u svých strojů a vyčkali na pastora, aby jim udělil své požehnání. V závěru setkání byl čas pro občerstvení a neformální setkání.

 
Fotografie naleznete zde.

Záznam z bohoslužby: