Zelený čtvrtek

V období postu jsme se opět setkali u příležitosti Zeleného čtvrtku. Tato chvíle osobního povzbuzení má počátky spelčného setkávání u Zpovědi a večeře Páně. Je to zvláštní chvíle, kdy si připomínáme co pro nás Pán Ježíš vykonal na kříži a díky tomu máme i my přístup do nebeského království. Ústředním bodem setkání byla Večeře Páně se zpovědí. Chvíli doplňovaly zamyšlení, písně a slovo z Písma. Nedílnou součastí je již tradiční hod beránka. Tato akce je velmi vyhledávanou a oblíbenou. Děkujeme Pánu Bohu za jeho dary!

Několik fotografií najdete zde.