Slavnostní bohoslužba 160 let kostela

V neděli 2.10.2022 se uskutečnila Slavnostní bohoslužba u přiležitosti 160. výročí evangelického kostela v Orlové a Otevření farní budovy. Pozvání přijal sborový pastor Vlastimil Ciesar, který ve svém kázání vzpomínal na počátky  táborů v naší církvi, setkání s manželi Szkanderovými a vztahu k orlovskému sboru. Z jeho nynějšího sboru spolu s ním přijela hudební skupina vedená Tomášem Chodurou. Během bohoslužby byla promítnuta prezentace, která přiblížila přítomným stavební práce na dokončené budově přístavby fary.

Po bohoslužbě byli účastníci pozváni ke společnému obědu, prohlídce novostavby a také byla promítnuta další prezentace.

Ve 14:00 pak započal koncert pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA. Ale to už je jiná kapitola…

Fotografie z akce naleznete zde.