160. výročí farního sboru

V neděli 20.6. se uskutečnila slavnostní bohoslužba s následným programem. Touto bohoslužbou si farní sbor připomněl významné 160. výročí založení farního sboru a zároveň položení základního kamene ke stavbě evangelického kostela.
Program slavnostní bohoslužby byl: kázání Vladislava Volného, ml. – faráře, který v minulosti ve zdejší farnosti vyrůstal a jehož otec byl pastorem místního sboru. Dále to bylo krátké slovíčko pro děti, neboť v tento den zároveň připadl Den otců. Hlavními hosty byla hudebního skupina z partnerského sboru v Písku u Jablunkova. Bohoslužby se taktéž zúčastnili další členové farnosti v Písku u Jablunkova.

Po slavnostní bohoslužbě následoval další program s přítomnými hosty. Především prohlídka kostela s komentářem průvodce. Součastí programu byl společný oběd.

Fotografie naleznete zde.