Světový den modliteb za Malajsii

Již několik let se orlovský sbor účastní celosvětového hnutí – Světový den modliteb. Koordinátorem setkání ve sboru je Halina Szkanderová, která je zároveň členkou Výboru Světového dne modliteb v ČR.

Země, která byla vybrána pro rok 2012, byla Malajsie. Země exotického ovoce, hospodářského růstu však na jedné straně prosperuje, na druhé však prožívá chudobu a problémy.

Proto malajské ženy připravily liturgický program, který byl součástí setkání Světového dne modliteb na celém světě 2.3.2012.

Naše orlovské setkání se uskutečnilo ve sborovém sálu a bylo koncipované jako ekumenické shromáždění, kterého se účastnili i členové dalších církví. Program byl naplněn představením země, její krásy, ale i problémů. Ty nás potom vedly v modlitbách za tuto zemi. Program také obohatily tradiční malajské pokrmy a také dívčí vystoupení s písněmi a tancem.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.