Koncert Jan a Liselotte Rokyta

V sobotu 24.6. se uskutečnil v evangelickém kostele v Orlové koncert pod názvem „Stoletá elegance ala carte“ a našimi hosty byli Jan (cimbál) a Liselotte (Panova flétna) Rokyta.

Koncertním programem “Stoletá elegance a la carte”, který je ve znamení netradiční instrumentální kombinace Panovy flétny a cimbálu, jsme zavítali do sto let staré hudební historie, respektive do evropských velkoměst prvních desetiletí 20.století. Kromě hudby vážné a lidové zazněly  i skladby takzvaného “vyššího populáru, které mají mezi kavárenskými muzikanty v Evropě obecné označení  “Café concert”. Drobné “kusy” odlehčeného charakteru s poetickým přídomkem “a la carte” v plynutí desetiletí postupně opouštěly své původní prostory salonů, restaurací a kaváren a zaujaly pevnou pozici nejen na koncertních pódiích, ale i v novodobé hudební historii.Velkou zásluhu na jejich zvěčnění mají jejich skladatelé Fritz Kreisler, Grigoraş Dinicu či George Boulanger, kteří byly zároveň jejich častými interprety. Mezi zanícené propagatátory tohoto stylu patřili i světoví houslisté Jasha Heifetz a Jehudi Menuhin.

Koncert uspořádal Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové.

Fotografie z koncertu najdete zde.