Návštěva seniorů partnerského města Námestovo

Slovenští senioři z partnerského města Námestovo zavítali v sobotu 18. září do Orlové. První zastávka autobusu plného seniorů byla v areálu Slezské církve evangelické v Orlové-Městě. Tam už slovenské přátele očekávali nejen orlovští senioři, ale i vedení města v čele se starostou Mgr. Miroslavem Chlubnou a nechyběl ani primátor Námestova Milan Hubík s přednostou úřadu Ing. Dušanem Jendryšíkem.

„S netrpělivostí jsme očekávali příjezd slovenského autobusu a pečlivě jsme se na tuto návštěvu připravovali. Většina z nás chtěla slovenské přátele přivítat domácím koláčem, bábovkou nebo nějakou jinou, doma připravenou dobrotou,“ popisuje přípravu na slovenskou návštěvu místostarostka Bc. Naděžda Kubalová, která má spolupráci se seniory ve své gesci.

Nutno podotknout, že areál tohoto kostela je ideálně přizpůsoben podobným akcím. Skvělé posezení s občerstvením dodalo seniorům po příjezdu energii a mohli se tak vypravit za poznáním Orlové. V kostele jim farář Mgr. Vladislav Szkandera vyprávěl o osudu chrámu a boji o jeho záchranu. Opět jeden z důkazů, že hornická činnost Orlové mnohé dala, ale taktéž mnohé vzala.

Další cesta vedla účastníky projektu do Zámeckého parku, kde je místostarostka Bc. Naděžda Kubalová seznámila s jeho historií i současností. Hosté obdivovali vzácné stromy i krásu zdejší přírody.  Přes park se dostali k římskokatolickému kostelu Nanebevzetí Panny Marie. I tam na ně čekal průvodce s komentovanou prohlídkou, který jim nejen vyprávěl legendu o vzniku Orlové, ale i detailně přiblížil minulost tohoto chrámu, jemuž se říká „Orlovské Hradčany“.

V poledne se slovenští hosté přesunuli do velkého sálu Domu kultury města Orlové na oběd. Právě tam je čekala i další skupina orlovských seniorů. Za zmínku stojí, že stoly byly záměrně ustaveny tak, aby vždy zástupce české strany seděl se skupinkou slovenských seniorů a plně se jim věnoval, případně odpovídal na nejrůznější dotazy.

„Naši senioři se tak stali výbornými společníky, a to nejen u stolu, ale i v průběhu zbývajícího dne. Provedli své přátele po městě, ukázali jim zajímavá místa, následně jim dělali společnost i v areálu letního kina na oslavách Dne města Orlové,“ uvedla místostarostka a dodala: „Vypadá to, že byly položeny základní kameny velmi zajímavé spolupráci obou měst i obou národů. Ke Slovákům máme opravdu hodně blízko. Nejen, že si dobře rozumíme, ale spojuje nás i společná minulost, mnohé tradice a věřme, že i pěkná budoucnost.“

Po obědě jsme seniorům předali kriketové sady a vyzvali je k přípravě a následně k účasti mezinárodních utkání v kriketu Orlová versus Námestovo. Toto by také mělo být jedním z výstupů projektu a pokračováním navázané spolupráce,“ prozradila Mgr. Jiřina Lízalová z odboru sociálního a zdravotního.

Bylo vidět, že Námestovští i Orlovští mají z partnerství obou měst upřímnou radost. „Je příjemné zjistit, že jedna z Orlovaček studovala v Námestovu, nebo v Námestovu žije žena, která pracovala v Dětském výchovném ústavu v Orlové. Svět je opravdu malý,“ podotkla místostarostka Kubalová.

Po celý den pokračovalo setkání slovenských a českých seniorů. Kolem osmnácté hodiny se všichni účastníci sešli v Domě kultury města Orlové, kde se rozloučili a převzali cestovní balíčky s občerstvením.

(převzato z Město Orlová)

Fotografie naleznete zde.