Světový den modliteb za Slovinsko

V pátek 1.3.2019 se uskutečnil tradiční Světový den modliteb, tentokrát za Slovinsko. Tato země patří jistě ke krásným místům a díky své kultuře a přírodním krásám má co nabídnout světu. Proto letošní téma znělo: Pojďte, vše je připraveno. Program připravili ženy ve výboru SDM ve Slovinsku. V průběhu setkání jsme měli možnost shlédnout fotografie ze Slovinska, prožít připravenou liturgii a také vyslechnout biblické slovo k tématu. V programu se také zapojily přítomné děti, které namalovaly krásné včeličky a vyzdobily tématickou výzdobu nástěnky. Následně probíhala chvíle modliteb. Setkání zpestřila tombola, kdy ceny tvořily především potraviny ze Slovinska. Nakonec jsme měli možnost všichni ochutna místní pochutiny jako např. poticu, skutu z bučno olje nebo také ajdovi žgance.

Byla to krásná chvíle a na fotografie se můžete podívat zde.