Realizujeme projekt Přístavba a stavební úpravy fary v Orlové

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004963

Informace, jak podpořit projekt naleznete zde

Fotogalerie projektu zde Informace o projektu zde

Nejbližší akce