Svatba – Anna a Martin Švendovi

V sobotu 26.5. 2018 vstoupili do stavu manželského Anna Maroszová a Martin Švenda. Anička dlouhodobě vede nedělní besídku ve sboru a podílí se na kcích pro děti. Martin je dlouholetým zaměstnancem Slezské diakonie.

Děkujeme Pánu Bohu za tyto skvělé sborovníky a vyprošujeme pro jejich společný život Boží požehnání!