150 LET KOSTELA

V neděli 14.10.2012 vyvrcholily celoroční oslavy 150. výročí posvěcení Evangelického kostela v Orlové uspořádaním slavnostní bohoslužby v odpolední 15. hodině. Tohoto významného svátku sboru se účastnili nejen jeho členové, ale i další pozvaní hosté a široká veřejnost.

Již před započetím bohoslužby bylo možné vyslechnout melodie Misijní dechové hudby z Wisły, která připojila později i svá další vystoupení během samotné bohoslužby. Bohoslužba započala slavnostním pochodem krojovaných horníků, presbyterů a pastorů. Během bohoslužby zazněla nejen píseň Dr. M. Luthera Hrad přepevný, která je hymnou luterských církví, ale i další skladby v podání vynikající sopranistky Martiny Jurikové za klavírního doprovodu Lukáše Michela. Kromě několika pozdravů z řad příznivců našeho sboru, byla pronesena slova kázání z úst biskupa Slezské církve evangelické a.v. Mgr. Jana Wacławka, který v minulosti působil ve zdejším farním sboru. Během programu byly také předány ocenění výhercům kvízu u příležitosti výstavy 150 let Orlovského Sijónu, dále byla představena orlovskou mládeží publikace k historii sboru a po skončení bohoslužby měli účastníci možnost shlédnout fotografie ze života sboru zavěšené v kostele. Poté byli všichni pozváni k pohoštění, kde pokračovala oslava prostřednictvím přátelských rozhovorů.

Den to byl vskutku krásný a Bohem požehnaný. Jemu patří díky nejen za průběh oslav, ale za vše dobré v historii sboru.

Ohlédnutí za slavnostní bohoslužbou:

 Fotografie ze slavnostní bohoslužby

 Reportáž TV POLAR 

Horník 18.října 2012

Kázání biskupa Slezské církve evangelické a.v. Jana Wacławka

 

KOSTEL PRO VŠECHNY – JIŽ 150 LET

Kostel je specifickým místem, kde je možno prožít osobní ztišení nebo na základě oslovení Bohem udělat zásadní rozhodnutí. Je to místo, v dnešním rychlém tempu života, velmi žádané. Přes tuto skutečnost u mnohých lidí přežívá povědomí, že jde o prostor určený jen úzce profilované skupině lidí. Orlovský farní sbor si ovšem myslí, že jeho kostel je kostelem pro všechny lidi. Otevírá se jednotlivcům, stejně jako větším skupinám lidí.

Vytváříme prostor, ve kterém může vystoupit alternativní hudba, stejně jako roztomilé děti s optimismem nabitými dětskými písněmi. Místo zde mají pěvecké sbory, které zpívají na bohoslužbách nebo ve vlastních koncertních blocích. Máme kostel, do kterého vstupují lidé na invalidních vozících a který navštěvují lidé během firemních párty, které se mají možnost konat v prostorách farního sboru. V kostele pro všechny se setkáte s řádovými sborovníky, významnými podnikateli stejně jako s komunálními politiky.

Zkrátka, je to kostel pro nás všechny!