Slavnostní bohoslužba – 150. výročí posvěcení kostela